Stanovisko k návrhu Koncepce ochrany před následky sucha

Svaz ve svém stanovisku upozorňuje zejména na problémy stávajícího systému financování vodního hospodářství ČR.
 
Svaz připomínkuje analýzu a návrhy opatření v oblasti financování vodního hospodářství, které tak jak je popsané v koncepci popisuje environmentální charakter existujících ekonomických nástrojů, jehož funkce spočívá v motivaci uživatelů k šetrnému nakládání s vodami a v motivaci podnikatelských subjektů k investicím do moderních technologií. Toto tvrzení však neodpovídá realitě. Stávající systém plateb a poplatků ve vodním hospodářství (konkrétně v oblasti povrchových vod) je naopak demotivační. Jeho aplikace přináší obecně známý vodárenský efekt, tedy platí, že čím méně vody odběratel odebere, tím vyšší musí být její cena, která jako jediná zajišťuje zdroj financí na údržbu a provoz příslušné vodohospodářské infrastruktury. Jinak řečeno jakoukoli úsporu ve spotřebě vody odběratel zaplatí dvakrát. Poprvé v podobě investice do opatření na snížení spotřeby, podruhé ve zvýšené ceně odebírané vody.
 
Koncepce však nedokládá, zda stávající systém financování vodního hospodářství je, nebo není schopen pokrýt reálné potřeby vodního hospodářství, a to jak z hlediska současných potřeb, tak zejména z hlediska ochrany před následky sucha. S ohledem na uvedené konstatování je třeba analyzovat stávající systém financování vodního hospodářství ČR s důrazem na ověření jeho schopnosti samofinancování a následně navrhnout a realizovat jeho změny tak, aby eliminovaly zjištěné nedostatky a omezení.“
 
Stanoviko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět