Stanovisko ke Koncepci zavádění metody BIM v ČR

Svaz oceňuje a vítá aktivitu, která povede v souladu s pokračující digitalizací společnosti k elektronizaci a digitalizaci rovněž v oblasti přípravy, administrace, výstavby a provozu staveb. Nelze vůbec pochybovat o potenciálu, který metoda BIM a její implementace v ČR může přinést do celého systému výstavby.
 
Svaz ale požaduje, aby se v první fázi povinnost aplikovat BIM v praxi vztahovala pouze na "stavby financované z veřejných rozpočtů" a až následně na všechny organizace, které postupují podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Svaz také upozorňuje například na potřebu širšího popsání výhod vyplívajících ze zavedení metody BIM pro investory či upřesnění funkce Agentury. 
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět