Stanovisko k Návrhu řešení systémové podjatosti stavebních úřadů a úřadů územního plánování

 
Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě podporuje zefektivnění povolovacích řízení a upozorňuje i na fakt, že se doposud přehlížela důležitost správného nastavení právního ukotvení stavebních úřadů pro efektivní a správný průběh těchto řízení.
 
Na základě předloženého materiálu MMR nicméně nelze kvalifikovaně rozhodnout o vhodnosti jednotlivých variant řešení. V materiálu chybí jakákoliv kalkulace nákladů, podrobnější řešení jednotlivých variant a zejména popsání vztahu k chystaným tezím stavební legislativy, připravovaným ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR).
 
Z těchto důvodů, jež jsou ještě podrobněji popsány v přiloženém stanovisku, Svaz požaduje změnu návrhu usnesení tím způsobem, aby MMR bylo povinno podrobněji rozpracovat varianty „A“ a „C“, které vyhodnotilo jako vhodné a předložit v další etapě zpracování jejich vyhodnocení. Je pochopitelné, že MMR má snahu snížit počet variant k podrobnému rozpracování, nicméně nedoporučujeme na základě předloženého materiálu vybírat pouze jednu variantu. Svaz zároveň trvá na dodržení příslibu ministerstva o předložení tezí nového stavebního zákona.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět