Připomínky k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ

Energetický regulační úřad (dále jen „ERÚ“) předložil do veřejného konzultačního procesu návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se stanovují některé regulované ceny podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s termínem připomínek do 8. září 2017. Svaz průmyslu a dopravy zaslal ERÚ v otevřené lhůtě zásadní připomínky k předloženému návrhu cenového rozhodnutí.

Kompletní stanovisko naleznete zde.

Pavel Farkač
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět