Stanovisko k Memorandu o spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn

Svaz průmyslu a dopravy ČR Memorandum podporuje a pokládá jej za důležitý nástroj pro rozvoj používání alternativních paliv, modernizaci samotného automobilového průmyslu a dosažení ekologických cílů, ke kterým se Česká republika v rámci Evropské unie zavázala. Opatření pro zachování zvýhodněné sazby spotřební daně pro užití zemního plynu v dopravě i po roce 2020 mělo dle Národního akčního plánu čisté mobility z roku 2015 být původně přijato do konce roku 2016. Z hlediska investic do vozového parku či nákupu vozidel soukromými osobami je právě znalost regulace ve střednědobém horizontu a její stabilita pro rozvoj použití tohoto alternativního paliva zcela klíčová. Z tohoto důvodu Svaz Memorandum plně podporuje a žádá o jeho co nejrychlejší schválení vládou.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět