Stanovisko ke Koncepci vodní dopravy a jejímu negativnímu vlivu na lokality Natura 2000

Svaz průmyslu a dopravy ČR požaduje přijetí varianty A předkládaného usnesení vlády, která předpokládá vybudování Plavebního stupně Děčín.
 
Dlouhodobé průzkumy a řada odborných studií ukázaly jednoznačně, že pro dosažení potřebných parametrů vodní cesty je realizace plavebního stupně Děčín jediným řešením. Zánik vodní dopravy ohrožuje řadu exportních výrobců nadrozměrných a těžkých kusů. Dle našeho názoru veřejný zájem na realizaci plavebního stupně Děčín výrazně převyšuje dotčený zájem ochrany přírody a krajiny. Případné negativní dopady na lokality soustavy Natura 2000 lze navíc kompenzovat vhodnými opatřeními.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět