Vyjádření SP ČR k 15. výročí existence Agentury CzechInvest

(hodnocení činnosti, další směřování)

Agentura odvedla práci, která se po ní chtěla. Splnila zadání vlády, přilákala investice. Bylo to za podmínek, o nichž můžeme diskutovat (až desetileté daňové prázdniny atd.), ale mnohé investice by bez nich mohly skončit v jiných zemích. To je příklad TPCA nebo i LG Philips. Není pochyb, že právě přímé zahraniční investice mají velký podíl na dnešním ekonomickém růstu.

Dnes je třeba zadání změnit, nikoli agenturu zrušit. Tak, aby se orientovala na přísun hi-tech technologií, investic "s vysokou přidanou hodnotou". Měla by se zaměřit například na to, aby přilákala konstrukční a vývojová centra velkých nadnárodních společností, špičková logistická centra, centra strategických služeb (jako centrály firem) apod.

Pokud jde o její podobu a zvýšení efektivity, je možné ji v některých zemích sloučit s agenturou CzechTrade, ale jsou i země, kde by toto sloučení nebylo logické. Např. v Latinské Americe, na Ukrajině nebo v afrických zemích potřebujeme spíše agenturu typu CzechTrade, protože tam chceme posílit vývoz. Naopak v USA, západní Evropě nebo v Japonsku, by to mělo být více o lákání zmíněných investic, ale zároveň i podpora exportu.

K investičním pobídkám - platí to, co již bylo zmíněno. Dovedeme si představit, že se hranice (limit pro poskytování pobídek) ještě sníží, aby na ně dosáhly i menší firmy, ale pro všechny by měla platit podmínka přínosu v podobě produkce či činností s vysokou přidanou hodnotou. 

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět