Náměty a návrhy SP ČR k nastavení projektu MOJE daně


SP ČR navrhnul Ministerstvu financí ČR konkrétní připomínky, které se týkají zamýšlenému nastavení funkcionalit v e-službách v oblasti daní a též projektu MOJE daně. SP ČR podporuje rozšíření funkcionalit, které by mělo přinést skutečný pokrok a rozvoj uživatelské přívětivosti daňové administrativy. Změny nesmějí přinést podnikatelům další zátěž, elektronizace a digitalizace musí být ulehčením. Soukromý sektor kromě své hlavní činnosti – podnikání a kromě placení daní jako takového musí část svých kapacit věnovat i související administrativě právě s plněním daňových povinností a zároveň pro něj narůstají rizika. Související systémy by měly plátcům a poplatníkům poskytovat maximální uživatelský komfort, který jim pomůže dostát svých povinností a ulehčí jejich plnění. Za hlavní pilíře, které by elektronizace měla přinést, SP ČR tedy považuje prokazatelné snížení administrativní zátěže, prokazatelné zvýšení přehlednosti, snížení rizik na straně daňových subjektů z řad firem. Konkrétně by mezi prvky elektronizace měla patřit integrace systémů vedoucí například k odstranění duplicitních výkazních povinností či lepší koordinace a cílenosti kontrol.

Stanovisko SP ČR si můžete přečíst zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět