Stanovisko k Implementačnímu plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030

SP ČR materiál v předkládané podobě odmítá a důrazně žádá jeho stažení či hloubkové a principiální přepracování.
 
Jeho potenciální schválení považujeme za značně rizikové s ohledem na cíle, které má napomáhat plnit. Především poukazujeme na to, že ambice plánu jeho prostřednictvím realizovat strategické cíle České republiky střednědobé a dlouhodobé povahy se zásadně neshoduje s uváděnými postupnými kroky.
 
Schválení Implementačního plánu by tak paradoxně vedlo ke konzervaci vývoje vybraným směrem a znemožnilo pružnou reakci v případě změny, což by mělo negativní důsledky pro vývoj ekonomiky, stav životního prostředí a vlastně i cíle snažení samotného. Dokument v předložené podobě nedoporučujeme schválit ani jako závazný plán implementace k roku 2030, neboť jakákoliv systémová změna bude vyžadovat jeho přeschválení, tj. došlo by k ukotvení zkostnatělého dokumentu na vládní úrovni a vytvoření celé agendy problémů k dalšímu řešení.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět