Stanovisko k nominačnímu zákonu

SP ČR vyjadřuje své nesouhlasné stanovisko z důvodu nadbytečnosti navrhované právní úpravy a možné kolize s řádnou správou obchodních korporací. Dále nesouhlásíme s navrhovanou úpravou vlastnické politiky státu.

Stanovisko - Nominační zákon

Tereza Hejlová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět