Svaz uplatnil připomínky k novele zákona o EET a DPH

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) dlouhodobě vyjadřuje podporu zavedení elektronické evidence tržeb (EET), kterou vnímá jako vhodný nástroj boje proti daňovým únikům. Svaz tedy podporuje pokračování 3. a 4. fáze EET. Řada subjektů a firem v předchozích fázích již do EET investovala s vírou, že jde o způsob narovnávání podnikatelského prostředí. Svaz nepodporuje výjimky, které by vedly k obcházení systému a snižovaly účinnost celého systému.

Kromě několika doporučení (zpracování propočtů např. k navrženému limitu pro povolení evidování tržeb ve zvláštním limitu, detailnější vymezení některých oblastí a podrobnější specifikace v rámci metodického pokynu nebo důvodové zprávy) stanovisko SP ČR obsahuje i zásadní připomínku, která zdůrazňuje potřebu předložit k připomínkám též aktualizovaný metodický pokyn pro aplikaci navrhovaného zákona.

Stanovisko SP ČR naleznete zde.

 

Vladimír Štípek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět