Stanovisko k návrhu vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

SP ČR žádá Ministerstvo dopravy, aby důsledně přehodnotilo rozsah vyhlášky v kontextu odpovídajícího zákonného zmocnění. Dále Svaz požaduje, aby předkladatel změnil požadované měřítko dle našich připomínek s ohledem na lepší čitelnost a orientaci v dokumentaci.

Znění celého stanoviska je k nahlédnutí zde.

Pavel Farkač
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět