Stanovisko k Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj v ČR

Svaz ve stanovisku žádá doplnění požadavku na rozvoj zásobování teplem a zákaz skládkování. Svaz také žádá standardní proces vypořádání svých připomínek.
 
Stanovisko nalezente zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět