Svaz výhrady k návrhu cenového rozhodnutí pro POZE na rok 2019

SP ČR předkládá stanovisko k pravidelnému každoročnímu cenovému rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, jímž se stanovuje podpora pro podporované obnovitelné zdroje energie na následující rok.
 
Vítáme zvýšenou transparenci, kterou Úřad zejména ve vztahu k používané metodice za poslední rok projevuje. K materiálu v předložené podobě však uplatňujeme několik zásadních připomínek, které se týkají např. stanovení parametru ECSE pro výpočet zelených bonusů či parametrů používaných pro výpočet podpory kombinované výroby elektřiny a tepla.
 
Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět