Stanovisko k novele zákona o pohonných hmotách - 2018

Svaz má k návrhu novely zásadní připomínky týkající se správné implementace, informování o dobíjecích stanicích a úpravy definic.
 
Uplatněné připomínky se týkají kromě jiného správného uchopení definičních pojmů tak, aby česká legislativa věrně a do důsledku filosofie normotvůrce kopírovala legislativu evropskou. Z důvodu zesílení transparence systému a robustnosti předpisu dále navrhujeme doplnit novou povinnost provozovatelům dobíjecích stanic, která má informačně-oznamovací povahu. Jsme přesvědčeni, že případný nárůst administrativy je v tomto případě významně kompenzován přidanou hodnotou plynoucí ze znalosti těchto navrhovaných skutečností. V neposlední řadě doporučujeme vyčlenit ustanovení týkající se evidence dobíjecích stanic do samostatného paragrafu.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět