SP ČR podporuje poslanecký návrh novely stavebního a vodního zákona

Novela má zjednodušit povolovací procedury pro terénní úpravy a výstavbu vodních děl určených k zadržování vody v krajině a jako taková je v souladu s Koncepcí ochrany před následky sucha pro území ČR.

Podotýkáme ovšem, že je nutné novelu před jejím schválením ještě pozměnit, aby nedošlo k omezení práv držitelů jiných povolení k nakládání s vodami. V tomto duchu Svaz připojuje připomínku, která respektuje záměr předkladatele a lépe předchází možnému omezení práv držitelů vodoprávních povolení.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět