Stanovisko Svazu průmyslu k pravidelnému vyhodnocení maastrichtských kritérií

Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracoval stanovisko k materiálu „Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérii a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, který představuje klasickou pravidelnou zprávu o plnění konkrétních maastrichtských konvergenčních kritérií a vyhodnocení stupně ekonomické sladěnosti. Materiál předložilo Ministerstvo financí s Českou národní bankou. Stručným závěrem, který vyplývá z tohoto předloženého vyhodnocení, je, že ČR nyní splňuje většinu tzv. maastrichtských kritérií. Předložený materiál ale doporučuje „prozatím nestanovovat cílové datum vstupu do eurozóny“.

S tímto navrhovaným doporučením nesouhlasíme. Podle názoru Svazu průmyslu je naopak nyní vhodná doba pro stanovení cílového data. Měla by být alespoň případně dána klíčová doporučení a jednoznačné vymezení podmínek (či hodnot jednotlivých faktorů/ukazatelů), které lze považovat za dostatečné, aby byly impulsem pro doporučení pro zahájení kroků k přijetí eura. K těmto cílům by pak měly být stanoveny konkrétní kroky.

Celé stanovisko k předloženému materiálu si můžete přečíst zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět