Stanovisko SP ČR k některým z projednávaných bodů 69. plenární schůze RHSD

K investičním pobídkám (bod 2.4 – Analýza investičních pobídek) Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR)nesouhlasí s úplným zrušením investičních pobídek, požaduje úpravu systému, zaměření pobídek na podporu inovačních projektů a výrob s vysokou přidanou hodnotou,nebrání ani zásadní změně, ale jednat o ní bude až na základě seriózní analýzy (vláda navrhuje zrušení přímých plateb a je ochotná diskutovat o jejich případné náhradě daňovými úlevami)Celý článek zde .

 

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět