Stanovisko k návrhu nastavení operačních programů v ČR po roce 2020 (NKR 2020+)

 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky podporuje co nejefektivnější využití evropských prostředků na programy, které pomohou České republice zvýšit konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku, posílit výzkum a vývoj, splňovat evropské cíle, dobudovat potřebnou infrastrukturu a zároveň snižovat regionální rozdíly uvnitř ČR.
 
Svaz zejména z důvodu potřebné kontinuity, úspěšného čerpání prostředků žadateli a hladkému přechodu do nového programového období podporuje variantu nastavení operačních programů na základě stávajícího půdorysu. Dále požadujeme podporu nových technologií v rámci Průmyslu 4.0 nebo umožnění podpory pro plynárenství a soustavy zásobování teplem.
 
Svaz si váží efektivní spolupráce s Ministerstvem pro místní rozvoj a ostatními resorty a je připraven v této spolupráci i při detailnějším nastavení jednotlivých operačních programů a možností využití finančních prostředků ze strany podnikatelů i nadále se všemi dotčenými orgány plně spolupracovat.
 
Celé stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět