Stanovisko k návrhu programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2

Svaz žádá pro lepší podporu komercializace umožnit výzkumným organizacím předkládat rovnocenně několik projektů pro jednotlivé části své organizace.

Stanovisko naleznete zde
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět