Stanovisko k Programu na podporu VaVaI v oblasti dopravy DOPRAVA 2020+

Svaz vznesl zásadní připomínky k Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy - DOPRAVA 2020+.

Žádáme doplnit do předkládací zprávy způsob koordinace resortů při realizaci resortních programů prostřednictvím TA ČR.

Více zde
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět