Stanovisko k poslanecké novele zákona o silničním provozu (2019)

K návrhu plošného zákazu jízdy nákladních automobilů na dálnici v levém krajním jízdním pruhu Svaz doporučuje vládě přijmout nesouhlasné stanovisko.

Dle Svazu průmyslu a dopravy České republiky by se konkrétní úseky, na kterých opakovaně vznikají problémy s plynulostí dopravy v důsledku předjíždění nákladních vozidel, měly osadit dopravním značením zákazu předjíždění kamionů za současného posílení dozoru silničního provozu policií. Legislativní rámec v současnosti poskytuje dostatečné nástroje pro omezení případných negativních dopadů na dopravu včetně prostředků kontroly, nevyužívání či špatné využívání těchto nástrojů by nemělo být omluvou pro zavádění dodatečných a plošných opatření.

Stanovisko naleznete zde.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět