Stanovisko ke změně programu Národní centra kompetence 1

Svaz podporuje úpravu programu vedoucí ke sloučení s navazujícím programem.
 
Program Národní centra kompetence je důležitým prvkem v podpoře spolupráce firem a výzkumných organizací. Zejména s ohledem na projekty podpořené v NCK1 je však třeba vyjasnit kritéria nového programu a jejich provázanost.
 
Svaz žádá zajištění stejných podmínek pro stávající projekty podpořené ze současného programu NCK 1 s projekty, které budou podpořeny ze sloučeného programu NCK. Je třeba také stanovit možnosti pokračování projektů podpořených ze stávajícího programu NCK 1. Žádáme rovněž vyjasnění, u kterých projektů proběhne „midterm“ hodnocení nebo jak je plánován časový harmonogram druhé soutěže. Nezbytné je rovněž jasněji vymezit skupiny uchazečů.
 
Celé stanovisko naleznete ZDE.
Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět