Stanovisko k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Návrh směřuje k podpoře digitalizace daňové správy pozitivní motivací.

Ministerstvo financí ale musí vyjasnit, zda se možnost využít prodloužené lhůty podání elektronického daňového přiznání nebude vázat s nutností informovat o této skutečnosti Finanční správu.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět