Stanovisko k programu TREND

Svaz průmyslu podporuje rychlé přijetí programu TREND, který považuje pro následující roky za stěžejní národní podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Svými požadavky žádá upravit program tak, aby byl pro žadatele vstřícnější a méně administrativně náročný.

Za důležité považuje také podrobit připomínkám samotné výzvy včetně provázaných dokumentů, které ovlivní charakter soutěží.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět