Svaz u nařízení vlády k pobídkám požaduje odstranění bariér většího využití podpory VaVaI

Svaz nařízení jako celek vítá, ale požaduje podporu spolupráce podniků se všemi typy výzkumných organizací, tedy i soukromými. Nutná je také možnost započítat povinné strojní zařízení pro VaV do způsobilých nákladů

Svaz průmyslu a dopravy ČR obecně vítá navržené nařízené vlády a vnímá ho jako završení změny systému investičních pobídek, který by měl lépe reflektovat potřeby České republiky, podporovat vývojové aktivity firem a tím zvyšovat konkurenceschopnost naší ekonomiky.

Nařízení vlád navíc přináší potřebnou flexibilitu a možnost případně podmínky opravňující žádat investiční pobídky upravit dle ekonomického vývoje a dalších potřeb.

Svaz ovšem nesouhlasí a upozorňuje na rizika spojená s pravomocí vlády posuzovat všechny žádosti o investiční pobídku (včetně těch směřujících do strukturálně postižených regionů), které před tím splní zákonné podmínky podpory. To přináší nejistotu, není jasné, na jakém základě se vláda bude rozhodovat. Pokud je záměrem omezit počet žádostí, měla by se zpřísnit zákonná kritéria (kritéria v nařízení vlády). Rozhodování by mělo být transparentní. U strategických investic role vlády smysl má, vláda by měla mít možnost podpořit unikátní technologie s významnými pozitivními multiplikačními efekty pro naši ekonomiku a firmy. Nicméně tato pravomoc není předmětem samotného nařízení vlády.

Svaz děkuje Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a Agentuře CzechInvest za odbornou diskusi nad jednotlivými návrhy a kritérii přidané hodnoty.

Přestože návrh jako celek Svaz podporuje, dovoluje si připojit připomínky k jednotlivým kritériím nařízení, které podle našeho názoru lépe naplňují cíle změny systému – zvýšení přidané hodnoty.

Více zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět