Svaz podporuje věcný záměr stavebního zákona

Svaz průmyslu a dopravy velmi oceňuje, že Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo k úplné rekodifikaci veřejného stavebního práva, a podporujeme ambici předložit návrh nového zákona Vládě ČR na začátku roku 2021.

Rekodifikaci stavebního řádu považujeme za žádoucí a nezbytnou, když většina navrhovaných koncepčních úprav je podle nás zaměřena správně. Materiálem nastíněné směry rekodifikace – institucionální (zejména integrace kompetencí), digitalizace a elektronizace, změny na úseku územního plánování, procesního práva stavebního řádu, změn hmotného práva či úpravy soudního přezkumu – v principu a obecnosti věcného záměru podporujeme.

Přesto bychom rádi upozornili na některá úskalí věcného záměru, kterými bude třeba se v další práci zabývat. Nadále pak počítáme s naší aktivní účastí v kolegiu ministryně i příslušných pracovních skupinách, kde se rádi budeme podílet na další precizaci návrhů.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět