Stanovisko k rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace

Svaz uplatnil připomínky k Návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2020 se střednědobým výhledem na léta 2021 a 2022.


Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje meziroční navýšení státního rozpočtu na VaVaI a vyzývá, aby byl spolu se střednědobým výhledem zohledňován v celém procesu přípravy státního rozpočtu České republiky na následující roky. Rovněž podporuje zmínění implementace nástrojů nepřímé podpory výzkumu, vývoje a inovací, které mají vést ke stimulaci růstu podnikatelských výdajů na VaVaI. Naopak požaduje spravedlivější úpravu výdajů institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací. Vzhledem k růstu požadavků na Technologickou agenturu ČR (TA ČR) také podporuje navýšení prostředků na její činnost.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět