Stanovisko k daňovým zákonům v souvislosti s implementací předpisů EU

SP ČR v rámci změny některých daňových zákonů kvůli implementaci předpisů EU navrhuje, aby v případě daňově úsporných schémat které se mají oznamovat, byla stanovena editační povinnost pro správce daně.

Tedy povinnost správce daně vyjádřit se, zda je schéma dle správce daně v souladu se zákonem či nikoliv. Naše připomínka je v souladu s předvídatelností správy daní, posílila by vstřícnost vůči podnikatelům. Cílem by nemělo být daňový subjekt tzv. nachytat, ale co největší právní jistota. Dále by se tím vytvořila i nezbytná správní praxe.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět