Uplatnili jsme stanovisko k návrhu zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Změna spotřebních daní je poměrně skoková, doporučujeme provést změnu sazeb postupně, nikoliv jednorázově.

Navrhovaná změna spotřebních daní je poměrně skoková, je zde riziko změny chování různých skupin spotřebitelů, nárůstu poptávky po nelegálních komoditách a rozvoje černého trhu, protože poptávka po zboží, u kterých ministerstvo sazby navrhuje skokově zvýšit, je velmi neelastická. Doporučujeme proto uvedené zvýšení sazeb daní provést ne jednorázově, ale postupně.

Souhlas s návrhem na zdanění zemního plynu v domovních kotelnách podmiňujeme zdaněním uhlí mimo zařízení EU ETS.

Svaz průmyslu podporuje návrh Ministerstva financí na zrušení osvobození od daně pro zemní plyn používaný v domovních kotelnách. Svaz průmyslu bude v souladu se svým programovým prohlášením podporovat opatření, která systémovým způsobem povedou ke zlepšení stavu ovzduší v ČR a zároveň naplní náš požadavek na srovnání ekonomických podmínek všech palivových zdrojů v závislosti na jimi způsobených externalitách.

Náš souhlas s navrženým opatřením proto doprovází paralelní a neoddělitelný požadavek na rozšíření návrhu novely o nové opatření směřující k postupné eliminaci využívání pevných paliv v ČR. V konkrétní rovině požadujeme zvýšení zdanění uhlí spotřebovaného v zařízeních mimo EU ETS. Jedná se o dva neoddělitelné body s cílem vytvořit férovější regulatorní podmínky a splnit požadavek na komplexní přístup k problematice zpoplatnění negativních externalit.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět