Stanovisko k návrhu programu výzkumu, vývoje a inovací The Country for the Future

Svaz průmyslu předložený program určený k podpoře start-upů, digitalizace a inovací vítá.


Považuje jej za historicky první národní program na podporu inovací. Díky němu by mělo dojít k naplnění některých důležitých bodů vládní Inovační strategie ČR 2019-2030. Tento program by měl výrazně přispět k transformaci průmyslu a jeho produkce na vyšší přidanou hodnotu.

Mezi konkrétní připomínky patří úprava okruhu příjemců podpory.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět