Stanovisko k „Návrhu vyhlášky o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem“

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínku k návrhu vyhlášky. Cílem připomínky je uvést českou legislativu do souladu s evropskou směrnicí, neboť znění navržené předkladatelem je dle našeho názoru nepřesné a mohlo by v praxi vést k problematické aplikaci vyhlášky.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět