Stanovisko Svazu k Návrhu vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování

Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, jíž se mění vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování.

S ohledem na dosavadní stav poznání v rámci kontinuálního monitoringu emisí rtuti, který tato vyhláška transponuje do české legislativy zcela nově, požadujeme rozšíření pásma nejistoty měření na 50 %. V dalším bodě reagujeme na dle našeho názoru matoucí znění návrhu vyhlášky. Třetí připomínka pak odstraňuje zjevně obsoletní pasáž návrhu, která byla aktuální evropskou legislativou již překonána.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět