Stanovisko k Návrhu nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Svaz průmyslu a dopravy ČR zásadně nesouhlasí se způsobem, jakým bylo navrženo skokové navýšení poplatků na odbornou činnost SÚJB.

Podporujeme, aby jaderná bezpečnost v ČR byla nastavena na maximální úrovni, ovšem postup zvyšování poplatků považujeme za netransparentní a upozorňujeme, že bude mít zásadní dopady do hospodaření vybraných držitelů povolení.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět