Stanovisko Svazu ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

SP ČR vnímá materiál jako krok k řešení regionálních disparit a lokálních problémů. Materiál je vyvážený a relevantní po stránce obsahové a zabývá se aktuálními výzvami, které již jsou či v budoucnu budou palčivé až existenční.

Důležité je, aby strategie z hlediska rozvojových priorit byla brána vážně a aby se projevila v praktických opatřeních.

Jako SP ČR v částech materiálu souvisejících s energetikou a ochranou klimatu požadujeme především důsledné respektování identifikované územní dimenze v oblasti zásobování teplem. Na tomto základě trváme na odpovídajícím zapracování příslušného specifického cíle NKR.

Více zde

 

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět