Stanovisko k návrhu zákona o metrologii

Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti některých navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit do nabytí účinnosti tohoto zákona. Další návrhy pak omezují konkurenci na trhu či jsou v rozporu s principem vnitřního trhu.

Celé stanovisko naleznete zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět