Stanovisko k materiálu „Národní akční plán pro chytré sítě 2019 2030“

Svaz průmyslu a dopravy oceňuje zralost předkládaného materiálu, stejně jako konstruktivní spolupráci ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu při jeho přípravě. Jako sociální partner Vlády ČR nicméně požadujeme přímé zastoupení i v řídících orgánech sloužících k naplňování cílů a záměrů NAP SG. Nad to předkládáme připomínky spíše zpřesňujícího charakteru.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět