Stanovisko k poslanecké novele zákona o zeměměřictví a stavebního zákona

Svaz doporučuje Vládě ČR přijmout k poslaneckému návrhu neutrální stanovisko. Nemáme k samotnému návrhu úprav zásadní výhrady. Legislativní ukotvení digitálních map vnímáme pozitivně. Zároveň ale upozorňujeme na nutnost minimalizovat náklady na vytvoření těchto digitálních map.

Více zde
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět