Stanovisko k poslanecké novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Nelze pochybovat o tom, že ochrana nejkvalitnější půdy vyžaduje specifickou podporu ze strany státu, domníváme se však, že musí probíhat na základě celospolečenské diskuze a potřebných analýz. Rovněž je zcela nepochybné, že odnětí půdy I. a II. bonity ze zemědělského půdního fondu (ZPF) by mělo probíhat jen ve zcela specifických a naléhavých případech. Nemělo by však být zcela znemožněno.

Domníváme se, že mnohem prospěšnější v této otázce by byl systematický přístup, kterým by bylo identifikováno, za jakým účelem je absolutně nežádoucí odejmutí půdy ze ZPF, za jakým účelem pak podmínečně přípustné. A to nejen ve vztahu ke stavbám samotným, ale rovněž ve vztahu ke způsobu využití (dočasné vs. trvalé). Zároveň je třeba vnímat význam pro společnost z hlediska zajištění základních služeb, z nichž mnohé z nich mohou sloužit mitigaci či adaptaci na změnu klimatu.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět