Stanovisko k materiálu „Aktualizace Národního programu snižování emisí České republiky“

Z pozice zastřešujícího průmyslového Svazu vnímáme oblast ochrany ovzduší a souvisejících politik dlouhodobě jako jednu z našich priorit. Proto vítáme aktualizaci NPSE, jejž chápeme jako kritickou součást strategického rámce ochrany ovzduší.

Musíme ovšem upozornit, že na národní úrovni musí dojít k efektivnímu provázání cílů, závazků a opatření obsažených ve Vnitrostátním plánu pro energetiku a klima (který má ČR předložit do konce r. 2019 Evropské komisi) a právě NPSE. Vzhledem ke značnému tematickému překryvu je vzájemná konzistence obou materiálů potřebná a nezbytná. S ohledem na dynamický legislativní vývoj pak požadujeme ještě další dílčí aktualizace předloženého materiálu tak, jak jsme zachytili v našich připomínkách níže.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět