Uplatnili jsme stanovisko k záměru metodiky, která reaguje na požadavek nálezu ÚS k vracení nadměrného odpočtu

Uplatnili jsme stanovisko k věcnému záměru metodického řešení požadavku nálezu ÚS k částečnému vracení nadměrného odpočtu. Stanovisko vzniklo na základě odborné diskuze Expertního týmu pro daně a pojištění Svazu průmyslu a dopravy ČR a ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR).

Podle našeho názoru sice lze s popisem existujících procesních problémů do jisté míry souhlasit, ale nelze rezignovat na uspokojivé vypořádání se s nálezem ÚS pouze kvůli procesním komplikacím. Materiál by neměl jen klást důraz na popis relevantních problémů, ale dát návod, jak je MF a FS hodlá překonat.

Požadujeme, aby k možným způsobům uspokojivého vypořádání nálezu ÚS (tedy Varianta 2) byl zpracován metodický postup, který by byl za stávajících podmínek legislativy a daňové praxe co nejdříve realizovatelný.

Stanovisko je dostupné zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět