Uplatnili jsme připomínky k návrhu zákona týkající se legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

SP ČR společně s AMSP ČR a Asociací živnostníků uplatnil připomínky ke 5. Směrnici AML.

Svaz průmyslu uplatnil připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a další zákony související s těmito zákony a zákonem o evidenci skutečných majitelů.

Připomínky byly zpracované společně s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Samostatně za připomínky SP ČR a AMSP ČR jsme připojili připomínky Asociace starožitníků, z.s.,

Připomínky se týkají například kvality podnikatelského prostředí v oblasti obchodu se starožitnostmi v souvislosti legislativou na národní úrovni a též v souvislosti s průběžně aktualizovanou směrnicí AML (tj. 5. Směrnice AML o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu).

Podrobné připomínky jsou ke stažení zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět