Stanovisko Svazu průmyslu k poslaneckému návrhu novelizace zákona o bankách a dalších zákonůSvaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil stanovisko k Návrhu poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Svaz upozorňuje, že je třeba před schválením samotného návrhu zapracovat i možnost elektronické identifikace pomocí jiných moderních technických prostředků.

Doporučujeme vložit k paragrafu 11a text, který by umožnil využití jiných prostředků, jako jsou technologie video-identifikace, tedy ověření bez fyzické přítomnosti, pokud jsou zohledněna všechna bezpečnostní rizika a pokud je zajištěna důvěryhodnost takové technologie.

Stanovisko je ke stažení zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět