Stanovisko k novele nařízení vlády o hmotné podpoře v rámci investičních pobídek

Svaz průmyslu a dopravy České republiky dlouhodobě podporuje změny v systému investičních pobídek a vítá podporu vyšší přidané hodnoty ve výrobě a větší podporu technologických center.

Zároveň ale požadujeme, aby se podmínka minimální výše podílu nezaměstnaných osob vztahovala k podílu v jednotlivých okresech, a ne k podílu za celou Českou republiku. V opačném případě by byla podpora nových pracovních míst v regionech s vysokou nezaměstnaností velmi omezená.

Stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět