Stanovisko k návrhu cenového rozhodnutí ERÚ

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí se snížením základní sazby ročního zeleného bonusu na elektřinu z KVET, neboť nereflektuje reálný vývoj nákladů spojených s provozem kogeneračních jednotek a nákladů na palivo. 

Svaz průmyslu a dopravy ČR považuje za důležité, aby pro stanovení ekvivalentní ceny elektřiny (ECSE) se použil aritmetický průměr cen za první pololetí roku, ve kterém je vydáváno cenové rozhodnutí, místo aritmetického průměru cen za ukončený kalendářní měsíc před vydáním cenového rozhodnutí.

Více zde
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět