Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2020

Svaz požaduje na dopravu v příštích letech více prostředků.

Svaz průmyslu a dopravy ČR dlouhodobě podporuje urychlení dokončení výstavby dopravní infrastruktury. V rámci rozpočtu 2020 se dá očekávat, že výsledné příjmy budou dostatečné pro potřeby ČR (i díky předpokládanému navýšení díky spolufinancování projektů z fondů EU či převedení nespotřebovaných výdajů).

V letech následujících by ale vyčleněné prostředky nemusely stačit. K tomu bude třeba uspokojit rostoucí nároky nejen na dopravní infrastrukturu, ale i na další investice jako je např. ETCS.

Více zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět