Stanovisko k návrhu Úvěrového financování projektů vodního hospodářství

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínku k návrhu Úvěrového financování projektů vodního hospodářství v letech 2020 až 2025 z prostředků Evropské investiční banky. Mezi příjemce podpory požadujeme doplnit vodohospodářské akciové společnosti.

Celé stanovisko SP ČR naleznete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět