Připomínky Svazu k návrhu vyhlášky o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti

Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá úpravu, která mimo jiné směřuje ke zjednodušení obsazování pozic technických dozorů. Vyhláška však navrženou úpravou diskvalifikuje absolventy s báňským vzděláním, a to včetně vzdělání magisterského. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto navrhuje úpravy, které jejich diskvalifikaci odstraňuje.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět