Připomínky k Vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu

Svaz průmyslu a dopravy předkládá připomínky ke klíčovému dokumentu v oblasti energetiky a klimatu s dopadem nejen na následující desetiletí. Při zohlednění připomínek nebude mít nastavení plnění cílů negativní dopady na podmínky podnikání a ceny energie pro spotřebitele.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět