Stanovisko k Vyhodnocení Koncepce veřejné dopravy

SP ČR dlouhodobě podporuje rozvoj veřejné dopravy a z tohoto důvodu navrhuje níže doplnění Koncepce o problematiku týkající se zejména železniční osobní dopravy, její kvality pro cestující a obnovy jejích vozidel. Dále upozorňujeme např. na fenomén private hire vozidel.

Stanovisko naleznete zde.

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět